Kto może polecieć?

Waga: 45kg – 90 kg

Wiek: 18 lat – 200 lat

Wzrost: bez znaczenia

Nie ma ograniczeń wiekowych. Osoby poniżej 18. roku życia mogą skorzystać z usługi za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie oraz podpisanie regulaminu i oświadczenia przez uczestnika/członka załogi na miejscu, przed lotem.

Decyzję o możliwości wykonania lotu, zawsze podejmuje pilot.

Pilot może przerwać, skrócić lot jeśli warunki pogodowe się popsują.

Nie ma przeciwskazań do wykonywania lotów z pasażerami niepełnosprawnymi.